Preskriptionstid för skadestånd

2015-10-26 i Preskription
FRÅGA
Hur lång tid efter en dom kan man kräva sitt skadestånd? Finns det en preskriptionstid på det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Beroende på anledningen till skadestånd kan preskriptionstiden variera. Om det rör sig om ett skadestånd som grundar sig på annat än brott preskriberas skadeståndsfordran som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL) d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan.

Vad gäller skadestånd p.g.a brott finns en specialbestämmelse i 3 § PreskL. Där sägs att en sådan fordran, där ansvar för brott har avgjorts, preskriberas ett år efter den dag som meddelades, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt (2 § PreskL). Huvudregeln i 2 § med 10 års preskriptionstid gäller såldes även här, men preskriptionstiden kan förlängas ett år om det är så att det har gått mer än 9 år från att den brottsliga gärningen vidtogs till att dom meddelats.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (548)
2020-09-04 Kan man behöva betala en 20 år gammal fordran?
2020-08-28 Preskription av fordran på skadestånd
2020-08-27 Hur lång preskriptionstid gäller vid en tredskodom?
2020-08-26 När preskriberas en fordran?

Alla besvarade frågor (84122)