Preskriptionstid för sexuellt ofredande

2016-03-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. En myndig person blir fälld för sexuellt ofredande vid en tidpunkt som inföll efter 1/1 -2010 och enbart dömd till böter och skadestånd. Vid tillfället var offret under 15 år. Stämmer det då att preskriptionstiden för detta är 5 år, samt att nedräkningen av detta börjar gälla från och med den dagen när offret fyller 18 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om preskriptionstiden för sexuellt ofredande är fem år efter det att offret fyllt 18 år.

Gällande rätt

Enligt 6 kap 10 § Brottsbalken (BrB) döms den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

För ett brott med straff på max två års fängelse är enligt 35 kap 1 § 2 p Brottsbalken preskriptionstiden för straffet fem år.

Vanligtvis ska preskriptionstiden räknas från den dag brottet begicks. Men för vissa brott gäller en särskild preskriptionstid om målsäganden (offret) inte fyllt 18 år då brottet begicks. I dessa fall ska tiden räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år, 35 kap 4 § 2 st. Sexuellt ofredande är ett av dessa brott.

Vad som gäller för dig

Alltså har du rätt. När någon blivit utsatt för sexuellt ofredande innan hen fyllt 18 kan man häkta eller åtala gärningsmannen senast fem år efter offret fyllt 18 år.

Råd

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna höra av dig igen på sanna.wetterin@lawline.se. Alternativt kan du gå vidare och betala för en expressfråga, här http://lawline.se/ask_a_question/express.

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2501)
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?
2020-11-30 Kan rättsliga principer vara motstridiga?
2020-11-29 Återfall i brott

Alla besvarade frågor (86817)