Preskriptionstid för revers

2019-02-15 i Preskription
FRÅGA
Hej! Vill fråga vad som gäller en revers som är 25 år gammal och som ingen åberopat. Skrivs skulden med i deklarationen hos både den som lånat ut pengarna och den som lånat dem eller preskriberas skulden efter en tid? Eller kommer den alltid att förbli en skuld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En revers är synonymt med ett skuldebrev. Ett skuldebrev kan användas som bevis för att ett skuldförhållande föreligger och för att begära in skulden. För skuldebrev gäller en preskriptionstid enligt preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionen avbryts genom att den betalningsskyldige betalar något på skulden eller ränta för den, den betalningsskyldige får ett skriftlig krav eller det väckts talan mot den betalningsskyldige hos domstol eller Kronofogden (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid att löpa från preskriptionsavbrottet.

Som jag tolkar din fråga har det inte skett något preskriptionsavbrott och i sådana fall har skulden preskriberats.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (463)
2019-04-18 Hur lång tid har ett företag på sig att fakturera till ett annat företag?
2019-04-01 Är min skuld preskriberad eller ej?
2019-03-31 Är rätten till ersättning för ärr preskriberad?
2019-03-25 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (68128)