Preskriptionstid för restskuld efter utmätning

Hej LawLine,

Jag har bott utomlands i nästan tio år. Innan jag flyttade skilde jag mig från min dåvarande make. Han ville behålla huset vi ägt tillsammans men kunde inte köpa ut mig, så vi skrev ett avtal om att han skulle ta över det och huslånen. Sedan förlorade han jobbet och slutade betala på lånet, så för drygt tre år sedan mätte Kronofogden ut fastigheten och sålde den. (Jag hade inte möjlighet att hjälpa honom då min nye make kämpade mot cancer i USA.)

Nu har jag flyttat hem igen och banken har efter mer än tre års tystnad bestämt sig för att förfölja mig då de tydligen förstått att de inte kan få mer än det redan utmätta huset från min första make. Min fråga är, finns det preskriptionstid på skulder som blivit utmätta en gång? Om inte, så kan ju det här pågå i all evighet!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden för skulder som finns kvar efter utmätning är inte specialreglerad, utan är densamma som för skulder i allmänhet. En skuld i form av banklån preskriberas 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker innan dess (2 § första stycket preskriptionslagen). Innebörden av ett preskriptionsavbrott är att tiden börjar räknas från början igen (6 § preskriptionslagen). Avbrottet kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt, mottar en skriftlig påminnelse om skulden, eller på något annat sätt som räknas upp i 5 § preskriptionslagen. Om det finns flera återbetalningsskyldiga till samma skuld måste preskriptionsavbrott ske mot var och en.

Under förutsättning att du fortfarande står som låntagare hos banken är du alltså återbetalningsskyldig fram tills skulden är betald, alternativt tills skulden preskriberats efter 10 års tid utan preskriptionsavbrott.

Hoppas det var svar på din fråga! Om inte, eller om du har fler frågor, är du varmt välkommen att återkomma.

Vänlig hälsning,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo