Preskriptionstid för restskuld efter utmätning

2017-08-23 i Preskription
FRÅGA
Hej LawLine,Jag har bott utomlands i nästan tio år. Innan jag flyttade skilde jag mig från min dåvarande make. Han ville behålla huset vi ägt tillsammans men kunde inte köpa ut mig, så vi skrev ett avtal om att han skulle ta över det och huslånen. Sedan förlorade han jobbet och slutade betala på lånet, så för drygt tre år sedan mätte Kronofogden ut fastigheten och sålde den. (Jag hade inte möjlighet att hjälpa honom då min nye make kämpade mot cancer i USA.)Nu har jag flyttat hem igen och banken har efter mer än tre års tystnad bestämt sig för att förfölja mig då de tydligen förstått att de inte kan få mer än det redan utmätta huset från min första make. Min fråga är, finns det preskriptionstid på skulder som blivit utmätta en gång? Om inte, så kan ju det här pågå i all evighet!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden för skulder som finns kvar efter utmätning är inte specialreglerad, utan är densamma som för skulder i allmänhet. En skuld i form av banklån preskriberas 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker innan dess (2 § första stycket preskriptionslagen). Innebörden av ett preskriptionsavbrott är att tiden börjar räknas från början igen (6 § preskriptionslagen). Avbrottet kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt, mottar en skriftlig påminnelse om skulden, eller på något annat sätt som räknas upp i 5 § preskriptionslagen. Om det finns flera återbetalningsskyldiga till samma skuld måste preskriptionsavbrott ske mot var och en.

Under förutsättning att du fortfarande står som låntagare hos banken är du alltså återbetalningsskyldig fram tills skulden är betald, alternativt tills skulden preskriberats efter 10 års tid utan preskriptionsavbrott.

Hoppas det var svar på din fråga! Om inte, eller om du har fler frågor, är du varmt välkommen att återkomma.

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98475)