Preskriptionstid för rattfylleri?

2018-01-10 i Trafikbrott
FRÅGA
För rattfylleri som ej är grovt (inklusive de fall där narkotika brukats men brottet ej ansetts grovt) är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Prekriptionstiden är då ett år. Detta stämmer ej enligt notarie på tingsrätten. Det är två år enligt henne. Vilket gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription finns i 35 kap. brottsbalken (BrB). Dessa bestämmelser hör till straffrättens allmänna del och är därför även tillämpliga på de specialstraffrättsliga brotten, till vilket rattfylleri tillhör (4 § trafikbrottslagen). Straffskalan för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom det högsta straff som kan följa på brottet är fängelse under ett år så är det två års preskriptionstid som gäller (35 kap. 1 § p. 1 BrB).

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1272)
2022-01-28 Har en polis som inte är i tjänst rätt att stanna och legitimera en vid eventuell trafikförseelse?
2022-01-25 Kan du bli dömd för rattfylleri om du inte kände dig påverkad när du körde fordonet?
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning

Alla besvarade frågor (98701)