FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/08/2016

Preskriptionstid för rattfylleri?

Hej

Har en dom från 2012 på 1 månad för rattfylleri i Sverige. Bor numera i Norge och har nu fått en inkallelse från

Norge att sona i oktober. Finns det inte någon preskriptionstid när det gäller att utmäta fängelsestraff.

MVH Peter

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet rattfylleri återfinns inte i brottsbalken (BrB) utan är ett brott som tillhör den så kallade specialstraffrätten. Istället finns brottet stadgat i 4 § lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). Det ska nämnas att det finns olika preskriptionstider för olika brott, vilket finns reglerat i 35 kap. 1 § BrB. Bestämmelserna om åtalspreskription i 35 kap. BrB gäller även för specialstraffrättsliga brott, om inget annat är särskilt föreskrivet. Detta innebär att samma principer gäller för beräkning av preskriptionstiden för rattfylleri, som för brott varom är stadgade i BrB. För rattfylleri som har 6 månaders fängelse som maximistraff (se 4 § 1 st. TBL) gäller en preskriptionstid om 2 år (se 35 kap. 1 § 1 punkten BrB).

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin LindRådgivare