Preskriptionstid för kränkning

2016-03-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur lång tid tillbaka kan man åtala en kränkning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska kunna väcka talan för ett brott krävs det att brottet inte har preskriberats, dvs. att preskriptionstiden inte har löpt ut. Preskriptionstiden för ett brott beror på den möjliga påföljden enligt 35 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Ju hårdare påföljd, desto längre preskriptionstid, exempelvis så kan inte mord eller dråp preskriberas över huvud taget, 35 kap. 2 § BrB.

Det finns i svensk rätt inget brott som heter "kränkning" i sig. Däremot finns begreppet ärekränkning som är ett samlingsnamn för förtal och förolämpning och dessa brott regleras i 5 kap. BrB. Det svåraste straff som kan följa av förtal är böter, 5 kap. 1 § första stycket BrB, därför är preskriptionstiden två år enligt 35 kap. 1 § första stycket första punkten BrB. Om det istället rör sig om grovt förtal blir preskriptionstiden fem år, 35 kap. 1 § första stycket andra punkten BrB eftersom det svåraste straff som kan följa är två års fängelse enligt 5 kap. 2 § första stycket BrB.

Om det rör sig om en förolämpning enligt 5 kap. 3 § första stycket BrB så är preskriptionstiden två år enligt 35 kap. 1 § första stycket första punkten BrB. Samma gäller även för grov förolämpning eftersom det svåraste straffet som kan följa är fängelse i sex månader, 5 kap. 3 § andra stycket BrB.

Vidare kan även vissa brott mot person innefatta en kränkning. Exempelvis om det rör sig om ett brott mot person som inte innefattar misshandel så kan t.ex. ofredande innebära en kränkning. Enligt 4 kap. 7 § BrB är det svåraste straffet för ofredande fängelse i högst ett år, således är preskriptionstiden två år enligt 35 kap. 1 § första stycket första punkten BrB.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88309)