Preskriptionstid för grovt rattfylleri?

2017-05-16 i Påföljder
FRÅGA
Prespritonstiden för grovt rattfylleri
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är inte helt säker på vad du menar med din fråga, således återger jag nedan två alternativa svar.

Preskription i brottmål handlar om ett icke-utövande av statens rättighet att straffa, där straff uteblir på grund av en viss tids dröjsmål att åtala eller verkställa utdömd bestraffning. Denna form av "preskription" kallas i brottsbalken för bortfallande av påföljd. Om det är sådan som du avser, så gäller följande:

Enligt 35 kap. 1 § blir denna preskriptionstid beroende på vilket fängelsestraff som utdöms, lagen säger följande om preskriptionstider:

1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,

2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,

3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,

4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,

5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet

Det svåraste straffet som kan följa på grovt rattfylleri är fängelse i 2 år (se lag om straff för vissa trafikbrott 4 a §), vilket innebär att preskriptionstiden i ditt fall är fem år enligt punkten 2.

Alternativt,

Om jag misstolkat din fråga, och det du undrar över är hur länge brottet kommer att synas i ditt belastningsregister gäller följande - det är påföljden som avgör hur länge en uppgift syns i belastningsregistret, jag vet inte vilken påföljd som utdömdes i ditt fall varför det är svårt för mig att svara på frågan. I lag om belastningsregister, 17 §, kan du emellertid se efter hur lång tid din specifika dom "gallras" bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lag om vissa trafikbrott hittar du här!

Brottsbalken hittar du här!

Vänligen,

Jens Ödman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1611)
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?
2021-11-28 Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja
2021-11-28 Påföljdsbestämning för ny brottslighet tätt inpå tidigare (likartad) brottslighet
2021-11-28 Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri

Alla besvarade frågor (97393)