Preskriptionstid för fortkörning

2016-03-15 i Trafikbrott
FRÅGA
vad är preskibitionstiden för fortkörning, äldsta från dec 2013 nästa feb 2014 o 2 st sept o nov 2014 ingen rättegång än o inga grova, plåtpoliser alla o jag nekar brott, ska på råttegång april. kan jag dömas för alla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fortkörning är ett brott mot 3 kap. 17 § trafikförordningen och kan enligt 14 kap. 3 § rendera i penningböter. Preskriptionstiden för olika brott är beroende av vilken påföljd som kan utdömas. Bestämmelserna rörande preskriptionstid hittar vi i 35 kap. 1 § brottsbalken. Här stadgas att åtalspreskription inträder efter två år då påföljden för brottet ej kan bli mer än fängelse i ett år. Detta innebär att preskription för fortkörning preskriberas efter två år. Preskriptionsavbrott kan emellertid ske genom att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet.

Utifrån uppgifterna i frågan framgår det att du är kallad till rättegång i april. Har du blivit delgiven stämning i målet innan december 2015 har det skett ett preskriptionsavbrott och domstolen kan då döma påföljd för samtliga misstänkta brott.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1029)
2020-10-28 Körkortsingripande vid hastighetsöverträdelse
2020-10-27 Fastnat på fartkamera - vad gäller?
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?
2020-10-25 Brott mot trafikförordningen

Alla besvarade frågor (85454)