FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/07/2020

Preskriptionstid för förtal

Fråga 1;

Förtal inom aktuell preskriptionstid 2 år; om jag stämmer upphävs då preskriptionstider för förtal tidigare som preskriberas, grovt förtal, första tillfälslen 2011 att även de föregående tillfällena kan omfattas i stämning gör förtal. Går det lägga till osant intygande falsk tillvitelse nu preskriberat i aktuell stämning för förtal. Som falsk tillvitelse, osant intygande ..eller endast som exempel på förtal ej de rubriceringarna direkt som stämningsgrund?

Fråga 2;

'Sambandsmål' Avses a) likartade mål å ärenden? b) likartade grunder för mål o ärenden? c) samma målsägande därför att samma indi Id/ person inget, dvs utgående från namn o person? d) kan s k sambandsmål gälla ärende i samband med mål, dvs olika art av rättsprövningar i avseendena a - c?

Mvh!

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: brottsbalken (BrB) och preskriptionslagen (PrL)

Fråga 1.
Förtal har en preskriptionstid på två år och grovt förtal har en preskriptionstid på fem år. Det innebär att en åklagare måste åtala en person för den brottsliga händelsen inom två år, annars kan personen inte bli dömd. Preskriptionstiden är relaterat till den fängelsetid som brottet är tillskrivet, se 35 kap 1§.

Osant intygande och falskt tillvitelse har en högsta brottspåföljd på 6 månader, se 15 kap 11§ och 15 kap 7§. Preskriptionstiden för osant intygande och falsk tillvitelse är därför också två år.

Om en person gjorde sig skyldig till dessa brott 2011 så preskriberades brotten redan år 2013. En åklagare kan därför inte åtala någon för brottet i nutid. Observera dock att dessa preskriptionstider gäller endast åtal och inte om t.ex man vill föra skadeståndstalan på grund av brott (civilrättsligt mål). I sådana fall gäller en preskriptionstid på 10 år, se PrL.

Om du vill stämma en person för skadestånd på grund av brott så kan du fortfarande göra detta. Grunden bör bara förtal eftersom det är denna händelsen som kan göra skada för dig. Osann intygelse och falsk tillvitelse är både brott men inte direkt ekonomisk eller personlig skada för dig. Det blir därför svårt att hävda att detta skulle på något vis ha gjort dig ekonomisk skada.

Fråga 2 - vad är sambandsmål?
Sambandsmål ärr fråga om mål som rör identiska eller snarlika frågor men som handläggs i olika mål. Det är alltså likartade mål och ärenden som har samma utgång. Det kan även förklaras som en serie av mål av samma karaktär som handläggs och avgörs samtidigt.

Jag hoppas jag har kunnat svara på dina frågor. Har du några földjfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”