Preskriptionstid för fordringar mot samfällighetsförening

Räknas samfällighetsföreningar som konsumenter eller näringsidkare m.a.p. preskiptionslagen?

Samfällighetsföreningen i fråga förvaltar ett radhusområde samt tillhörande garage och väg. Föreningen har ingen näringsverksamhet. Hur gamla fakturor till näringsidkare kan vi tvingas betala, 3 eller 10 år?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter tio år. Om en näringsidkare har en fordran mot en konsument är preskriptionstiden däremot endast tre år (2 § preskriptionslagen). En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 § 5 st konsumentköplagen, jfr prop 1979/80:119 s 90). En juridisk person kan alltså inte vara konsument.

En samfällighetsförening måste registreras hos Lantmäterimyndigheten (25 § lag om förvaltning av samfälligheter). Föreningen blir en juridisk person när den har registrerats (27 § lag om förvaltning av samfälligheter).

I och med att föreningen är en juridisk person och därmed inte en konsument gäller tio års preskriptionstid enligt 2 § 1 st preskriptionslagen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo