Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?

A har lånat pengar av B , finns det en preskriptionstid för ett sådant lån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen. Den allmänna preskriptionstiden är tio år (2 §). Detta förutsätter att parterna inte vidtar någon åtgärd som bryter preskriptionen. Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt; om gäldenären erkänner skulden (t.ex. genom att betala amortering eller ränta), om borgenären framställer ett skriftligt krav eller om borgenären inleder ett rättsligt förfarande mot gäldenären (5 §). Om preskriptionen avbryts på något sätt börjar en ny preskriptionstid att löpa, även denna är tio år (6 §).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo