Preskriptionstid för fordran mot konsument

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA
Jag har bestridit en del av en faktura (betalat resterande del). Företaget kontaktar mig och lovar se över fakturan och på ett halvår har jag inte hört någonting.Hur lång tid har företaget på sig att kontra? Hur länge behöver jag spara kvitton?Kan företaget komma om 10 år och begära resterande summa eller finns det nått preskriberingsdatum?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL)

När preskriberas företagets fordran?

Jag tolkar din fråga som att företaget har skickat en faktura till dig som konsument. Du har betalat hälften av det fakturerade beloppet och nekat betalningsskyldighet till resterande del. Företaget har därefter inte hört av sig på ett halvår. Den obetalda delen av fakturan är en fordran som företaget har tre år på sig att driva in, 2 § 2 st. PreskL. I det här fallet räknas tiden från det tillfälle då företaget framställde sitt betalningskrav mot dig, 6 § PreskL. Därefter preskriberas fordringen varpå företaget inte längre har rätt att kräva dig på betalning, 8 § PreskL. Företaget kan dock avbryta preskriptionstiden genom att skicka skriftliga betalningspåminnelser eller genom att väcka talan mot dig vid domstol. Preskriptionstiden kommer då att nollställas varpå företaget har ytterligare tre år på sig att driva in sin fordran, 5-6 § PreskL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
96Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-30 10:39
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (489)
2019-10-04 Vad är preskriptionstiden för ett skuldebrev?
2019-10-04 Anses det som ett preskriptionsavbrott att skriva under ett delgivningskvitto?
2019-09-29 Preskriptionstid för fordran mot konsument
2019-09-29 För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

Alla besvarade frågor (73826)