Preskriptionstid för fordran mot konsument

Jag har bestridit en del av en faktura (betalat resterande del). Företaget kontaktar mig och lovar se över fakturan och på ett halvår har jag inte hört någonting.

Hur lång tid har företaget på sig att kontra? Hur länge behöver jag spara kvitton?

Kan företaget komma om 10 år och begära resterande summa eller finns det nått preskriberingsdatum?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL)

När preskriberas företagets fordran?

Jag tolkar din fråga som att företaget har skickat en faktura till dig som konsument. Du har betalat hälften av det fakturerade beloppet och nekat betalningsskyldighet till resterande del. Företaget har därefter inte hört av sig på ett halvår. Den obetalda delen av fakturan är en fordran som företaget har tre år på sig att driva in, 2 § 2 st. PreskL. I det här fallet räknas tiden från det tillfälle då företaget framställde sitt betalningskrav mot dig, 6 § PreskL. Därefter preskriberas fordringen varpå företaget inte längre har rätt att kräva dig på betalning, 8 § PreskL. Företaget kan dock avbryta preskriptionstiden genom att skicka skriftliga betalningspåminnelser eller genom att väcka talan mot dig vid domstol. Preskriptionstiden kommer då att nollställas varpå företaget har ytterligare tre år på sig att driva in sin fordran, 5-6 § PreskL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo