Preskriptionstid för fordran avseende tjänst för enskilt bruk

Hej Min svägerska gjorde ett markarbete på sin tomt 2007, arbetet blev inte bra gjort och entreprenören fick komma dit igen med en annan av sina anställda. Efter någon månad fick hon en faktura på 50 000 kr. Hon bad ägaren av firman och han som gjort det första jobbet komma förbi och prata och hon gav tillbaka fakturan till honom, sedan hörde hon inget från honom och slutförde en del av arbetet själv. Nu 2014 har ägarens söner tagit över firman och hittat denna gamla faktua som legat i en byrålåda på deras kontor fram till nu. De vill ha betalt men jag och hon anser att preskriptionstiden har passerats. Men till saken hör att hon har enskild firma men det är hon som privatperson som har anlitat det andra företaget. Kan han hävda att det är 10 års preskriptionstid eftersom hon har en enskild firma(hon är frisör)

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det låter som att den tjänst som entreprenören har utfört är för din svägerskas enskilda bruk, och inte härrör till hennes näringsverksamhet. Att hon har en enskild firma påverkar inte detta så länge den utförda tjänsten inte härrör till hennes frisörsverksamhet. Förutsatt att hon bor på fastigheten där arbetet är utfört bör arbetet som utförts vara att anse som någonting hon beställt huvudsakligen för enskilt bruk. I sådana fall är preskriptionstiden 3 år. 

Hoppas detta svar har bringat klarhet.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo