Preskriptionstid för fakturor

När är det försent att fakturera mellan företag - företag, privat - företag

eller företag - privatperson.

När måste man senast skicka en faktura för att kunna kräva att få betalt.

Finns det några gränser för att den ska vara juridiskt bindande?

Vad gäller med påminnelser?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionstid på 10 år gäller fordringar som är riktade mot en annan näringsidkare eller mellan två privatpersoner (t.ex. en privatskuld). När preskriptionstiden har gått ut förlorar borgenären (den som vill få betalt) rätten att begära betalning, enligt 8 § preskriptionslagen.

Preskriptionen bryts, enligt 5 §, om:

Gäldenären (den som är skyldig att betala) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, ellerfår ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären om fordringen, ellerom borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande m.m.

Om preskriptionstiden bryts pga. erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid, enligt 6 § preskriptionslagen. Dvs. att borgenären kan förlänga preskriptionstiden med ytterligare 3 eller 10 år. Denna process kan upprepas flera gånger, så länge något av kriterierna i 5 § uppfylls.

Hoppas mitt svar var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo