Preskriptionstid för fakturor

2015-03-16 i Preskription
FRÅGA
När är det försent att fakturera mellan företag - företag, privat - företag eller företag - privatperson.När måste man senast skicka en faktura för att kunna kräva att få betalt.Finns det några gränser för att den ska vara juridiskt bindande?Vad gäller med påminnelser?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionstid på 10 år gäller fordringar som är riktade mot en annan näringsidkare eller mellan två privatpersoner (t.ex. en privatskuld). När preskriptionstiden har gått ut förlorar borgenären (den som vill få betalt) rätten att begära betalning, enligt 8 § preskriptionslagen.

Preskriptionen bryts, enligt 5 §, om:

Gäldenären (den som är skyldig att betala) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, ellerfår ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären om fordringen, ellerom borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande m.m.

Om preskriptionstiden bryts pga. erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid, enligt 6 § preskriptionslagen. Dvs. att borgenären kan förlänga preskriptionstiden med ytterligare 3 eller 10 år. Denna process kan upprepas flera gånger, så länge något av kriterierna i 5 § uppfylls.

Hoppas mitt svar var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (534)
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar
2020-06-30 Preskription och preskriptionsavbrott

Alla besvarade frågor (81813)