Preskriptionstid för fakturering av tjänst

2016-11-01 i Preskription
FRÅGA
Finns det någon tidsgräns mellan beställd och utförd tjänst till fakturering av denna tjänst? Gäller privatperson.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som svar på din fråga gäller att: Ja, det finns vissa tidsgränser för hur länge man kan vänta med att fakturera för en utförd tjänst. Det finns nämligen regler i Preskriptionslagen (se här) om preskription av fordringar (exempelvis en fordran på en utförd tjänst). När preskription inträder så innebär det att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.

Av din fråga framgår att det gäller privatperson. Om det är så att en näringsidkare har utfört en tjänst åt en privatperson (i egenskap av konsument) för denna personens enskilda bruk så är preskriptionstiden för fordringar mot konsumenten tre år efter tillkomsten.

Om det istället är så att en näringsidkare har utfört en tjänst åt en annan näringsidkare så inträder emellertid preskription först tio år efter fordrans tillkomst.

Värt att nämna är att näringsidkaren som utfört tjänsten kan avbryta preskriptionen genom att göra preskriptionsavbrott på olika sätt. Preskriptionen avbryts exempelvis genom att kunden mottager en faktura från näringsidkaren. Om ett preskriptionsavbrott görs så börjar en ny frist, om antingen tre eller tio år, löpa från den dagen då preskriptionsavbrottet har gjorts.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88149)