Preskriptionstid för faktura

Kan en vattenförening skicka en faktura flr vattenavgifter 5 år tillbaks?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mitt svar beror lite på om fakturan till dig är utställd till dig personligen som konsument, eller om den är utställd till dig som näringsidkare - (dvs. om du drivet ett företag).

Det som är markerat som kursivt är exempel som jag har dragit för att du ska kunna knyta an till din situation.

Du finner även min slutsats och rekommendation till dig i slutet av detta svar.


Jag kommer anta att fakturan löper tillbaka till år 2011.

Preskriptionstiden för att kräva in en skuld för ett företag, dvs. en faktura för vattenavgifter, är 3 år när det gäller konsumenter enligt 2 § Preskriptionslagen. - Dvs. Vattenföreningen har 3 år på sig att kräva betalning från dig, annars förfaller deras fordran på betalning och de kan således inte kräva att du betalar. Från 2011-2014 har de på sig att kräva att du ska betala vilket innebär att det nu torde vara för sent för dem att kräva betalt!

Dock: Om inte vattenföreningen har avbrutit preskriptionstiden.

Det kan ske på 3 sätt enligt 5 § Preskriptionslagen:

1. Gäldenären erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amortering - Dvs. du har på något sätt gentemot vattenföreningen sagt att du ska betala eller har betalt någon form av räkning till dem mellan tiden från år 2011-2014.
2. Gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären - Dvs. Vattenföreningen har påmint dig om betalning mellan tiden från år 2011-2014.
3. Borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol

6 § Preskriptionslagen stadgar att om en preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (se punkterna 1 - 3 ovan), löper en ny preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen från dagen för avbrottet. - Det innebär att om du ex. har fått en påminnelse från Vattenföreningen om betalning år 2014, så löper ny preskriptionstid fram till år 2017.

Slutsats: I form av att du är konsument/använt vattnet i form av privatperson - Om vattenföreningen INTE har avbrutit preskriptionstiden genom att exempelvis skicka ut en faktura inom åren 2011-2014 har deras fordran på dig förfallit och du är inte skyldig att betala. Har de däremot skickat ut en påminnelse, så förlängs tiden som de kan kräva betalning från dig. Dvs. har de skickat ut en påminnelse år 2013, så gäller att de kan kräva betalning från dig fram till och med år 2016.

Skulle det vara så att du har fått fakturan utställd till dig som näringsidkare, dvs om du drivet ett företag, föreligger istället en preskriptionstid på 10 år. Dvs. från år 2011-2021 har de rätt att kräva betalning från dig och du är således skyldig att betala!


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att lägga en kommentar nedan.

Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”