Preskriptionstid för en faktura riktad mot konsument?

Hej, Den 30:e december 2022 hade vi flytthjälp från en flyttfirma. Vi hade bokat både flytthjälp och flyttstäd genom denna flyttfirma. Flytthjälpen betalade vi på plats men vi fick aldrig någon faktura för flyttstäd. I mitten av januari hörde vi av oss till flyttfirman och frågade efter en fakturan. Flyttfirman sa då att de skulle återkomma med en faktura per mejl. Nu börjar vi närma oss 30:e december 2023 och vi undrar om vi ens har någon betalningsskyldighet om det kommer en faktura efter 30:e december?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av preskriptionslagen där regler om preskription av fordringar återfinns, 1 § Preskriptionslagen. En faktura är ett exempel på en fordring.

Innebörden av preskription

Preskription innebär att borgenären (den som har rätt att kräva betalt enligt fakturan) förlorar rätten att kräva ut sin betalning, 8 § Preskriptionslagen.

Vilken preskriptionstid gäller?

Preskriptionstiden varierar beroende på om du agerat som konsument (privatperson) eller näringsidkare (företag) då du ingick avtal med flyttfirman. I mitt svar utgår jag ifrån att du köpt tjänsten i egenskap av konsument, detta innebär att en fordran riktad till dig som konsument och som tillhandahålls av en näringsidkare har en preskriptionstid om 3 år, 2 § 2 st Preskriptionslagen.

Preskriptionsavbrott

Under preskriptionstiden kan ett preskriptionsavbrott ske, innebärande att tiden nollställs och en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet, 6 § Preskriptionslagen.

Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, se 5 § Presktiptionslagen. Exempel på detta är om du betalar en del av fakturan eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot flyttfirman. Av frågan framgår att du hört av dig till flyttfirman angående fakturan vilket talar för att ett preskriptionsavbrott har skett.

Sammanfattningsvis

En fordran preskriberas alltså 3 år efter det att arbetet utfördes. Ett preskriptionsavbrott kan ske under tiden som innebär att preskriptionstiden förlängs. Som svar på din fråga har ni fortfarande betalningsskyldighet efter den 30e december 2023 eftersom fordran inte är preskriberats vid denna tidpunkt. 

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo