Preskriptionstid för brott enligt spansk lag

2015-08-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Hur ser lagarna ut i Spanien angående preskriptionstid? Är dem liknande som dem vi har i Sverige? Till exempel om man är åtalad för ett brott som kan ge max 1 års fängelsestraff, läggs åtalet ner om man inte blivit åtalad och dömd inom en viss tid, tex 3 år efter brottet begåtts som här i Sverige?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är ingen expert på spansk rätt, men har lyckas hitta fakta om preskriptionstider i Ds (Departementsserien) 2007:1 s. 93.

I Spanien preskriberas inte folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Andra brott preskriberas och i relation till strafftidens längd, precis som i Sverige.

Preskriptionstiden är sex månader för mindre förseelser, ett år för ärekränkning, förtal och förolämpning, tre år för andra mindre allvarliga brott, fem år för brott med tre till fem års fängelse i straffskalan, tio år för brott med fem till tio års fängelse i straffskalan, femton år för brott med tio till femton års fängelse i straffskalan och tjugo år för brott med lägst femton års fängelse i straffskalan. Preskriptionstiden löper från dagen då brottet begicks. Preskriptionstiden bryts när processuella åtgärder vidtas gentemot den misstänkte. Det kan vara fallet om åtal väcks, exempelvis.

I Sverige anges preskriptionstid för brott i 35 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700). Påföljd ska inte ådömas om den misstänkte inte häktats eller erhållit del av åtal inom två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år, fem år, om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i två år, tio år, om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i åtta år, femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år, tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet. Reglerna skiljer sig något, men inte särskilt mycket om man jämför med spansk lag.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2494)
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?
2020-11-25 Hur lång är preskriptionstid när man tagit strypgrepp på någon annan?
2020-11-24 Kan en person som säljer sex dömas för uppvigling?

Alla besvarade frågor (86486)