Preskriptionstid för brott

2015-03-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejOm ett fall preskriberas, räknas då den tidigare misstänkta som friad?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för det brottet. Preskription av brott regleras i 35 kap. BrB och längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är.

Preskriptionstiden är (35:1 BrB):

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Brotten mord, dråp, folkmord, terroristbrott och försök till dessa brott har ingen preskriptionstid, om inte gärningspersonen var under 21 år när brottet begicks. Preskriptionstiden för brottet räknas oftast från den dag när brottet begicks eller från dagen effekten av brottet inträffade, om det krävs att en effekt ska ha inträffat innan en påföljd får bestämmas (35:4 BrB).

Preskriptionen kan avbrytas om gärningspersonen häktas och åtalas, men om gärningspersonen frias efter häktningen eller om åtalet avskrivs så räknas preskriptionstiden från den tidpunkt som fastställts enligt 35:1 och 35:4 BrB. Det finns undantag i 35:6 BrB, t.ex. om det högsta straffet för brottet är böter så kan preskriptionen aldrig avbrytas.

Se 35 kap. BrB, här

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2095)
2019-03-19 Är det straffbart med falska erkännanden?
2019-03-18 Osann försäkran
2019-03-17 Kan jag söka arbetsvisum efter åtalsunderlåtelse?
2019-03-12 Arbetsvisum till Nya Zeeland som brottsdömd

Alla besvarade frågor (66873)