FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/03/2015

Preskriptionstid för brott

Hej

Om ett fall preskriberas, räknas då den tidigare misstänkta som friad?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för det brottet. Preskription av brott regleras i 35 kap. BrB och längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är.

Preskriptionstiden är (35:1 BrB):

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Brotten mord, dråp, folkmord, terroristbrott och försök till dessa brott har ingen preskriptionstid, om inte gärningspersonen var under 21 år när brottet begicks. Preskriptionstiden för brottet räknas oftast från den dag när brottet begicks eller från dagen effekten av brottet inträffade, om det krävs att en effekt ska ha inträffat innan en påföljd får bestämmas (35:4 BrB).

Preskriptionen kan avbrytas om gärningspersonen häktas och åtalas, men om gärningspersonen frias efter häktningen eller om åtalet avskrivs så räknas preskriptionstiden från den tidpunkt som fastställts enligt 35:1 och 35:4 BrB. Det finns undantag i 35:6 BrB, t.ex. om det högsta straffet för brottet är böter så kan preskriptionen aldrig avbrytas.

Se 35 kap. BrB, https://lagen.nu/1962:700#K35

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo