Preskriptionstid för betalningskrav avseende utförd elinstallation

2019-02-24 i Preskription
FRÅGA
Hej!Vi anlitade ett elföretag att dra elen i vårt hus. De var klara hösten 2015.Under ett flertal tillfällen ringde vi och påtalade att vi inte fått någon faktura men efter några månader slutade vi att påminna dem och vi har inte haft någon kontakt sedan oktober 2015.I November 2018, fick vi fakturan för jobbet. Vår fråga är; ska vi betala?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL).

Under hur lång tid kan företaget kräva betalt för elinstallationen?

Elföretaget kan kräva betalning för den utförda tjänsten i tre år. Därefter preskriberas företagets fordran mot er. Preskriptionstiden räknas från den dag då ni ingick avtal med företaget, 2 § 2 st. PreskL.

I er fråga framgår att ni under ett flertal tillfällen har påmint företaget om den uteblivna fakturan. En påminnelse till företaget medför att preskriptionstiden avbryts och istället räknas från den tidpunkt då ni senast kontaktade företaget angående fakturan, 5 § 1 p. PreskL.

Detta innebär att företaget har haft rätt att kräva er på betalning från oktober 2015 och tre år framåt. Fordran preskriberades alltså i oktober 2018. Därefter har företaget inte längre någon juridisk möjlighet att kräva er på betalning.

Sammanfattningsvis

Elföretagets rätt att framställa betalningskrav mot er preskriberades i oktober 2018. Utifrån vad ni har berättat för mig i er fråga är min bedömning därför att ni inte är skyldiga att betala den faktura som skickades till er i november 2018. Ni kan givetvis välja att betala fakturan frivilligt. Det föreligger emellertid ingen juridisk skyldighet för er att göra det.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88209)