Preskriptionstid för bedrägeribrott

2020-10-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Min fd sambo och jag separerade 2007. Bodelningsavtal upprättades som vi båda accepterade. Nu 13 år senare kräver han mig på 22.751:-. Påstår att jag 2004 (då vi fortf var sambo) ska ha överfört försäkringspengar, som han fått för en muskelsjukdom, från hans konto till mitt konto. Enl hans bank ska detta ha skett via min telefon. Han säger vidare att hans bank tycker han ska polisanmäla mig bedrägeri. Kan man verkligen göra på detta viset. Det har ju gått 16 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelserna om preskription. Preskription innebär att en påföljd inte kan dömas ut för brottet då för lång tid passerat. Bestämmelserna om preskription återfinns i 35 kap. brottsbalken (BrB), och enligt 35 kap. 4 § BrB räknas preskriptionstiden från den dag då brottet begicks. Hur lång preskriptionstiden är skiljer sig beroende på vilken påföljd som kan följa på brottet, med andra ord hur allvarligt brottet är. Tex finns det ingen preskriptionstid att beakta gällande åtal för mord (35 kap. 2 § 1 p.).

Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. BrB och vid tillämpning av kapitlets bestämmelser om bedrägeri (1-3 §) i samband med preskriptionsbestämmelserna kan vi konstatera följande:

- för ringa bedrägeri gäller en preskriptionstid på två år (35 kap. 1 § 1 p.)
- för bedrägeri av normalgraden gäller en preskriptionstid på fem år (35 kap. 1 § 2 p.)
- för grovt bedrägeri gäller en preskriptionstid på tio år (35 kap. 1 § 3 p.)
Brotten blir alltså preskriberade efter denna tid om inte den misstänkte häktas eller erhåller del av åtal för brottet.För ditt fall betyder det att du inte kan ådömas påföljd för brott (bedrägeri) gällande denna händelse. Så ifall din före detta sambo polisanmäler denna händelse kommer det inte leda någonstans på grund av att preskriptionsreglerna hindrar det.Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91351)