Preskriptionstid för återbetalning av bostadsbidrag

Hur långt efter kan försäkringskassan kräva återbetalning av bostadsbidrag, oavsett vem som har räknat fel? När kan man "andas ut". Har hört så många historier om folk som blir återbetalningsskyldiga.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Försäkringskassan kan inte kräva att du ska betala tillbaka ett felaktigt utbetalt bostadsbidrag om fordran har preskriberats, 8 § Preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130). Enligt 2 § 1 st är preskriptionstiden för en sådan skuld 10 år från skuldens tillkomst, alltså från det tillfälle bidraget betalades ut. Detta gäller dock inte om preskriptionstiden avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden kan avbrytas på tre olika sätt, 5 §:

1. Genom att man betalar en del av sin skuld eller på annat sätt visar att man erkänner den aktuella skulden.

2. Att man får ett skriftligt krav på, eller en påminnelse om, att man ska betala skulden.

3. Att borgenären (Försäkringskassan) väcker talan mot den som är återbetalningsskyldig eller på annat sätt åberopar fordringen vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om preskriptionstiden avbryts börjar det löpa en ny preskriptionstid på 10 år, 6 §.

Sammanfattningsvis är alltså svaret på din fråga 10 år om Försäkringskassan inte på något sätt uttryckligen kräver att du ska betala din skuld inom den tiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Anna AlfredssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”