FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet15/06/2016

Preskriptionstid för 36 § avtalslagen

Vad gäller for preskriptionstid om man vill använda sig av 36 § avtalslagen att jämka eller ogiltiggöra en klausul I ett avtal mellan privatperson och en omyndig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Vid användning av 36 § avtalslagen finns det ingen preskriptionstid. Det finns exempel på rättsfall där avtal som är mer än 20 år gamla har jämkats med tillämpning av 36 § avtalslagen (se NJA 1983 s. 385). Om domstolen finner att en klausul är oskälig kommer den att jämkas eller helt ogiltigförklaras oavsett hur gammalt avtalet är.

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul NabiRådgivare