Preskriptionstid brott

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej . Ett årsen skrev utpressning ord när jag var full av alkohol till en tjej men har inte gjort ngt bara skrivit på whats up , idag såg henne med hennes mamma i basstationen sen de kom fram och började hota mig med grova ord, mot mig och min familj, så i det här fallet om vill anmäla henne o hennes mamma till polisen kan hon använda hennes fall mot mitt fall efter ett år.Tack för er
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har förstått din fråga som att du har blivit utsatt för hot och vill anmäla detta. Du undrar även om hon kan använda utpressningen som hon blev utsatt för, ett år sedan det inträffade. Av frågan framgår det inte om du blev dömd för utpressning för ett år sedan, eller bara om händelsen inträffande då. Om det är så att du blev dömd för brottet så kan detta ha viss relevans vid ditt fall, däremot är det svårt att säga nu med tanke på att vi inte vet om hennes hot utgjort något brott.

Om hon inte anmälde utpressningen för ett år sedan när det inträffade, så är frågan om hon kan göra det nu, det vill säga ett år senare.

Utpressning

Utpressning regleras i 9 kap. 4 § brottsbalken. Av regeln framgår det att man för utpressning kan få fängelse i högst två är, såvida brottet inte är grovt.

Preskriptionstid

Det löper alltid en preskriptionstid för brott. Hur lång preskriptionstiden är beror på hur allvarligt brottet är och vilket straff det kan leda till. Har brottet begåtts för länge sedan kan det ha preskriberats, vilket regleras i 35 kap. 1§ brottsbalken. Preskription av ett brott innebär att man inte längre kan bli dömd för brottet. Hur lång preskriptionstiden är varierar beroende på brott. Av 35 kap. 1 § BrB framgår det att preskriptionstiden för ett brott är fem år om brottet kan ge max två års fängelse.

Slutsats

Preskriptionstiden för brottet utpressning är 5 år, vilket innebär att om hon inte än anmält utpressningen så kan hon göra det nu efter ett år.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?