Preskriptionstid bodelning

2016-07-22 i Bodelning
FRÅGA
vad gäller om man inte har bott ihop på 9 år men äktensskapskillnad genomförd för 1,5 år sedan har ej något bo delnings avtal. det enda som vi står ägare gemensamt på är en sommarstuga. vad gäller då jag vill sälja min del nu ? kan jag tvinga fram en försäljning på min andel??
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bodelning ska göras när ett äktenskap har upplösts, 9 kap. 4 § ÄktB. Ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den ena makens död, 1 kap. 5 § ÄktB. Ert äktenskap upplöstes genom äktenskapsskillnad för 1,5 år sedan.


Lagen stipulerar inte någon exakt tidpunkt för själva bodelningen ska göras. I NJA 2009 s. 437 slogs det fast att det inte finns någon preskriptionstid för hur lång tid i efterhand det är möjligt att påkalla en bodelning. Rätten kan dock gå förlorad i vissa särskilda fall då någon under en väldigt lång tid underlåtit att påkalla bodelning. I det ovan nämnda rättsfallet bifölls dock bodelningen trots att äktenskapet upplösts tio år tidigare.

Du verkar dock endast vara intresserad över att få möjlighet att sälja er gemensamma sommarstuga. Då ni är samägare till sommarstugan blir lagen om samäganderätt tillämplig. Enligt 6 § lagen om samäganderätt får en delägare till en fastighet ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, detta trots eventuella invändningar från den andra delägaren. Hela fastigheten och inte enbart din andel kommer då att säljas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och att du får en härlig sommar!


Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86931)