Preskriptionstid avseende tjänst

2015-07-05 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag undrar om ett företag som min familj anlitade för ett tak och fönster jobb för 5 år sedan nu kan komma med en faktura som de har glömt att skicka. Jag undrar kan de göra så? Finns det någon tid som de måste skicka den inom innan betalningen preskriberas? MVHLars Rudin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid

En fordran preskriberas enligt huvudregeln tio år efter tillkomsten, 2 § preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument om det exempelvis, som i ert fall, gäller en tjänst. Det förutsätter emellertid att tjänsten i detta fall har tillhandahållits av er huvudsakligen för enskilt bruk, exempelvis att arbetet har utförts på ert privata hem eller liknande.

Preskriptionsavbrott

En fordran är inte preskriberad enbart på den grunden att det har löpt tio eller tre år efter dess tillkomst. I 5 § framgår att preskription kan avbrytas genom att ni på något sätt erkänner fordringen gentemot företaget, exempelvis genom amortering från er sida, om företaget skickar en påminnelse eller annat krav till er gällande fordringen eller om företaget väcker talan mot er eller annars åberopar fordringen vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller liknande. Om preskription avbryts på något sätt, löper en ny preskriptionstid i enlighet med vad som stadgas i 2 § från dagen för avbrottet, 6 §.

Sammanfattning

Om ni ska anses vara konsumenter och om arbetet har utförts på vad som huvudsakligen utgör enskilt bruk, är fordran preskriberad sedan två år tillbaka under förutsättning att inga preskriptionsavbrott har gjorts, antingen från er sida eller från företagets. Jag ber dig undersöka dels om ni är att anse som konsument och dels om några preskriptionsavbrott har gjorts, och i så fall när.

Du hittar lagen som jag har hänvisat till i mitt svar här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (534)
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar
2020-06-30 Preskription och preskriptionsavbrott

Alla besvarade frågor (81677)