Preskriptionstid avseende konsumentfordringar

2019-09-20 i Preskription
FRÅGA
Hej!Hur lång är preskriptionstiden på utebliven betalning av en samlingslokal gällande en privatperson?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription och dess innebörd
Tidsfrister för preskription av fordringar regleras av preskriptionslagen (1 § preskriptionslagen). När en fordran (skuld) preskriberas förlorar borgenären rätt att kräva ut sin fordran, det vill säga borgenären saknar rätt att kräva betalning efter att fordrans preskriptionstid löpt ut (8 § PreskL).

Preskriptionstid för konsumenter
Om betalningen avser en tjänst eller vara som en näringsidkare tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst under förutsättning att preskriptionen inte avbryts dessförinnan (2 § andra stycket PreskL).

Preskriptionsavbrott
Ett så kallat preskriptionsavbrott får som följd att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott kan ske genom att konsumenten erlägger betalning, amortering eller att konsumenten på annat sätt erkänner för borgenären att betalning ska ske eller att fordringen existerar (ett sådant erkännande kan vara både muntligt och skriftligt). Vidare sker ett preskriptionsavbrott om konsumenten får ett skriftligt krav från borgenären om att betalning ska ske (exempelvis en faktura). I de fall borgenären väcker talan mot konsumenten eller annars åberopar fordringen gentemot konsumenten i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten, inträffar också ett preskriptionsavbrott (5 § PreskL).

Slutsats
Om du inte hört av företaget på tre år, inte diskuterat skulden med företaget, varken erlagt betalning eller fått skriftliga brev eller krav från företaget och företaget ej väckt talan mot dig vid domstol på tre år, kan företaget inte kräva dig på betalning längre.
Om däremot något av ovanstående exempel på preskriptionsavbrott har inträffat, löper en ny preskriptionstid om ytterligare tre år från den dag då preskriptionsavbrottet skedde (6 § och 2 § PreskL).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Jonna Anderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
HallåAB1 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-21 17:20
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (489)
2019-10-04 Vad är preskriptionstiden för ett skuldebrev?
2019-10-04 Anses det som ett preskriptionsavbrott att skriva under ett delgivningskvitto?
2019-09-29 Preskriptionstid för fordran mot konsument
2019-09-29 För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

Alla besvarade frågor (73865)