Preskriptionstid avseende hyresfordring

Hej

Jag undrar jag har en gammal hyres skuld som är 8 år gammal. Den ligger hos Marginalen inkasso ab men har skuckats till KFM.Kan denna skuld preskiberas? Hur gör jag? Vad skriver jag i framställan och till vem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning och utfyllning

Din fråga innehåller inte alla förutsättningar som krävs för ett korrekt svar. Det framgår inte om du fortfarande bor kvar eller inte, men jag kommer att svara utifrån båda scenarierna. Jag kommer göra ett par antaganden som du får invända mot i kommentarsfältet om de är felaktiga.

Antaganden

1. Du har hyrt en bostadslägenhet.

2. Du har hyrt bostadslägenheten i egenskap av privatperson och har använt den huvudsakligen för privat bruk.

3. Med hyresskuld menar du hyra för bostaden, eller annan hyra som har anknytning till ert hyresförhållande.

Preskription avseende hyresfordringar

Lämnat lägenheten

Särskilda regler gäller vid hyresförhållanden. En preskriptionstid om två år från det att hyresgästen har lämnat lägenheten gäller för både hyresvärd och hyresgäst. Efter denna tidpunkt går det inte att framställa fordringsanspråk, om inte ert hyreskontrakt säger annat, 12 kap. 61 § jordabalken (1970:994), även kallad hyreslagen.

Bestående hyresförhållande

Om du inte har lämnat lägenheten, gäller de generella reglerna om preskriptionstid. En preskriptionstid om tre år gäller för hyresgästen om denne har hyrt bostaden i egenskap av privatperson och som huvudsakligen har använt den för privat bruk, 2 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130). Om du inte är att betrakta som konsument, är preskriptionstiden istället tio år, 2 § första stycket.

Preskriptionsavbrott

Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett avbrott kan göras från hyresgästens sida, genom att erkänna fordran/skulden, betala ränta eller amortera. Hyresvärden kan avbryta preskriptionen genom att skicka en skriftlig påminnelse till hyresgästen om att skulden ska betalas eller genom att väcka talan vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Ett sådant avbrott innebär alltså att preskriptionstiden börjar löpa om på nytt. Om du efter ett år och elva månader får en påminnelse om att du har en skuld, börjar preskriptionstiden börja om på nytt.

Goda råd

Inledningsvis måste du förstås ta reda på om du är att betraktas som konsument i ert hyresförhållande. Du ska anpassa mitt svar efter om du har lämnat lägenheten eller om ert hyresförhållande fortfarande kvarstår. Om inkassoföretaget har skickat dig krav på betalning är det att se som ett preskriptionsavbrott. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten uppmärksammar dig på att skulden består. Om skulden redan hade preskriberats innan det nådde inkassoföretaget, kan du påtala detta för den som kräver dig på skulden. Du ska normalt inte behöva påtala för någon att en skuld är preskriberad för att det ska få någon rättslig verkan, men i ditt fall kan det vara bra att uppmärksamma inkassoföretaget eller Kronofogdemyndigheten om detta.

Jag rekommenderar att du, innan du tar tag i det, verkligen ser till att hyresfordringen faktiskt är preskriberad. Det kan jag tyvärr inte svara på, utan du får använda mitt svar som verktyg till det.

Du hittar hyreslagen här.

Du hittar preskriptionslagen här.

Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo