Preskriptionstid avseende fakturor.

2021-10-31 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag ingått ett avtal om medlemskap med en månatlig avgift och företaget slutade att dra denna avgift från mitt kontokort. Nu efter över 2 år vill man ha betalt för alla månader sedan de slutade att dra denna avgift.Jag är osäker på om jag sagt upp medlemskapet då jag inte har någon sparad mailkorrespondens efter så lång tid. Dom säger sig inte ha fått någon uppsägning av mig.Företaget har alltså inte skickat någon faktura krav under hela denna tiden.Jag har nu i efterhand sett att detta tydligen är en metod dom använder. Googlat på omdömen.Det gäller Dealhunter A/S och Medlemsskapet.se Jag har bestridit och senaste från dom var att dom kan halvera skulden. Vad har jag för möjligheter att "vinna" om dom tar det vidare till inkasso, vilket dom har sagt att dom gör om jag ej betalar.Tack på förhand för hjälp!Joakim
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du inte fått månadsvisa fakturor från ett företag på över två år och du undrar om de i efterhand kan kräva betalning eller ej.

En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen. Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstiden på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). När preskriptionstiden har gått ut förlorar borgenären rätten att begära betalning (8 § preskriptionslagen).

Preskriptionen bryts om gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, eller får ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären om fordringen, eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande m.m. (5 § preskriptionslagen).

Om preskriptionstiden bryts pga. erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid, och då kan borgenären förlänga preskriptionstiden med ytterligare 3 eller 10 år (6 § preskriptionslagen). Denna process kan sedan upprepas flera gånger, så länge något av kriterierna i 5 § är uppfyllda.

I ditt fall är fall är fakturorna 0-2 år gamla beroende på hur man räknar på saken och preskriptionstiden inte passerad. I och med att företaget nu gjort gällande att de vill ha betalt har även ett preskriptionsavbrott skett. Jag bedömer därför att företaget har rätt till full betalning. Jag råder dig därmed att godta överenskommelsen på att erlägga betalning om 50%, då de enligt min uppfattning har större chans att få stöd för sin sak.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (617)
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande

Alla besvarade frågor (98575)