Preskriptionstid av fordringar

2021-06-28 i Preskription
FRÅGA
Mitt företag var underleverantör till leverantör till SAAB som gick i konkurs. Leverantören har nu delvis fått betalt, men säger att skulden kan vara preskriberad beroende på att den är för gammal. Jag ser också att preskribering beskrivs i konkurslagen, men saknar tillräcklig kunskap för att göra en bedömning. Vad gäller?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionslagen

Frågor om preskription av fordringar regleras främst i Preskriptionslagen. Huvudregeln är att de flesta privaträttsliga fordringar preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott har skett. (1 § Preskriptionslagen). Hur ett preskriptionsavbrott sker framgår av samma lag (5 § Preskriptionslagen).

Konkurslagen

Det finns även vissa speciella preskriptionstider i exempelvis konkurslagen. En borgenär kan få rätt att ta del av ett konkursbos utdelning. Men om borgenären inte gör anspråk på sin rätt till utdelningen förfaller/preskriberas rätten till utdelning från konkursboet inom två år räknat från en viss tidpunkt (11 kap. 12 § Konkurslagen).

Svar

Av det som framgår av din fråga så anser jag att det verkar som att ni har en fordran på en leverantör som inte har gått i konkurs. Om leverantören som ni har en fordran på inte gått i konkurs, bör konkurslagen inte vara aktuell gällande fordran. Istället bör en preskriptionstid på tio år enligt Preskriptionslagen vara den relevanta preskriptionstiden i ert fall. Om jag tolkat frågan fel och det är leverantören som ni har en fordran på som gått i konkurs är det istället konkurslagen som är den lagstiftning som gäller i ert fall.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95729)