Preskriptionstid

Hej, nu för ett antal år sedan så blev jag biten i ansiktet av en hund. Fick min näsa delad på mitten och hade då 6 stygn över näsan. Mitt ärr som syns tydligt än idag menade försäkringsbolaget då att det inte syntes tillräckligt för att jag skulle få någon ersättning för detta ärr. Överklagade deras beslut tills de en dag när jag ringde berättade att de preskriberat fallet. Enligt min åsikt så är detta ett bedrägeri från deras sida för att de inte vill betala ut någon ersättning. Kan man ta detta vidare till domstol eller hur fungerar det när de själva har preskriberat mitt försäkringsfall? Kan man stämma företaget eller vad kan man göra? En operation för min del ska kosta från 50.000:- och uppåt.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna kring preskriptionstiden i försäkringsärende finns i försäkringsavtalslagen (FAL). Försäkringsbolag har en skyldighet att följa uppställda regler i FAL.

Enligt 7 kap. 4§ första stycket FAL har en försäkringstagare tio år på sig att anmäla en skada från den dagen skadan inträffade. För skador som inträffat före 1 januari 2015 finns dock särskilda regler. För sådana skador krävs att försäkringstagaren anmäler skadan inom tre år från den dagen personen fick kännedom om skadan. Den väsentliga frågan i ditt fall blir när du blev biten i ansiktet, reglerna ser nämligen annorlunda ut beroende på om skadan inträffade före eller efter 1 januari 2015.

Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning kan du självklart överklaga beslutet. Du kan börja med att vända dig till ditt försäkringsbolag och be om att få beslutet omprövat av deras interna omprövningsgrupp. Varje försäkringsbolag har en klagomålsansvarig som är ansvarig för deras klagomålsrutiner. Du kan enklast ta kontakt med din handläggare och förklara att du vill få beslutet omprövat. Detta är kostnadsfritt och vanligtvis krävs endast att du skickar in en skriftlig begäran om omprövning där du anger skälen till varför du anser att beslutet är oriktigt.

Du kan även stämma försäkringsbolaget vid tingsrätten. Du behöver anlita ett ombud och detta kan bli kostsamt beroende på hur mycket ni tvistar om. Utgångspunkten i tvistemål är att den part som förlorar målet kommer stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader, (18 kap 1§ rättegångsbalken, RB).

Sammanfattningsvis

Det billigaste och enklaste alternativet för dig är att du kontaktar ditt försäkringsbolag ber om att få beslutet omprövat. Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Hälsningar,

Mona TayounRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”