Preskriptionstid

2017-02-27 i Preskription
FRÅGA
Hur långt efteråt kan man begära skadestånd?Är det 10 år från händelsen? Läst preskribtionslagen men tycker det är svårt att tolka den.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer. Preskriptionslagen föreskriver en 10 års preskriptionstid. Detta regleras i Preskriptionslagens 2§. Detta innebär att du har tio år på dig att begära skadestånd, från dess att den skadegörande handlingen skedde. Det är därmed inte brottom att framlägga sitt skadeståndskrav. Däremot är det viktigt att tänka på, ju längre man väntar desto svårare blir det att påvisa oaktsamhet eller uppsåt i samband med skada och handling.

Vid ett eventuellt preskriptionsavbrott nollställs tiden och börjar löpa om (10 år). Sådant avbrott kan ske exempelvis vid just framställan av krav, gäldenären erkänner fordran på skadestånd alternativt genom betalning. Detta framgår av lagens 5-6§§.

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (597)
2021-07-27 Preskriptionstid grundat på hyresförhållande
2021-07-27 När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid

Alla besvarade frågor (94634)