Preskriptionstid

Hej ! Jag har några gamla surdegar som är över 10 år, nu får jag brev från justitia, sergel, o inkasso, med anmaning om betalning eller annan uppgörelse om jag inte gör detta så hotar dom med kronofogden o betalningsanmärkning, jag anser att skulderna är preskriberade när dom är äldre än 10 år jag har aldrig haft någon kontakt eller svarat på brev under alla år, ska jag vara rädd för hoten eller hur ska jag agera i fortsättningen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid för fordringar regleras i preskriptionslagen (jag kommer använda förkortningen PreskL), se den lagen här!

I 2 § PreskL framgår att preskriptionstiden för en fordran är 10 år från fordringens tillkomst om det inte sker ett preskriptionsavbrott innan dess. I paragrafen framgår också att preskriptionstiden är 3 år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Oavsett vilken typ av fordran det rör sig om i ditt fall är reglerna om preskriptionsavbrott desamma.

Enligt 6 § PreskL börjar en ny period av preskriptionstid att löpa om det sker ett preskriptionsavbrott. Enligt 5 § PreskL avbryts preskriptionstiden genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,
2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringenfrån borgenären eller
3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Detta innebär att om du till exempel har sagt att du ska betala, erkänner att du har en skuld eller om du får brev/krav från fordringsägaren (borgenären) så har det skett ett preskriptionsavbrott och tiden börjar på nytt. Som jag uppfattar det av din fråga har du tidigare mottagit brev från fordringsägarna, och det är då alltså att se som att preskriptionsavbrott har skett (det krävs inte att du svarat på breven). Eftersom att jag inte vet när du fått dessa brev kan jag inte svara på om fordringarna är preskriberade eller inte, men det kan alltså vara så att de inte är preskriberade och fordringsägarna har då fortsätt rätt att driva in skulden. För att undvika att hamna hos Kronofogden bör du undersöka närmare om fodringarna är preskriberade eller inte, beroende på när du fått dessa brev under åren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”