Preskriptionstid

2016-10-24 i Preskription
FRÅGA
Hej..Kan en dansk bank kräva en skuld som är 30 år gammal ? Den som krävs på en stor summa pengar bodde i Danmark ett antal år men är svensk medborgare sen länge tillbaka. Under ett års tid kom det brev från Danmark stup i kvarten men mannen ifråga skrev aldrig under något (detta var 2012 till 2013) Sedan upphörde kravbreven att komma ända tills nu i oktober 2016! Tacksam för svar !MVH
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad banken i fallet har är en fordran på den person som krävs på pengar. En fordran kan efter viss tid preskriberas, alltså rätten att kräva ut fordran försvinner. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, enligt 2§ PreskL. Preskriptionstiden löper från dagen fordran utfärdades. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom, exempelvis, att en bank skickar ett kravbrev eller påminnelse, enligt 5§ 2 punkten PreskL. Har ett sådant kravbrev mottagits så börjar preskriptionstiden om på noll igen, 6§ PreskL.

Svar: Ja, banken bör kunna kräva in en fordran (skuld) om kravbrev skickats enligt ovan.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89990)