FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription30/10/2015

Preskriptionstid

Min bror fick 95000 av min far och en revers skrevs med 5% ränta 1996. Vår far avled några dagar senare. När bouppteckningen gjordes skrevs reversen om och vår mor står som fordringsägare. Skulden finns också upptagen i bouppteckningen. Under åren som gått har ingen ränta betalats. Ingen part säger sig komma ihåg detta lån och min bror hävdar nu att reversen är ogiltig. Stämmer detta? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Om det sedan 1996 inte betalats något på skulden, varken amortering eller ränta och om din mor i egenskap av fordringsägare inte skriftligen krävt betalning av skulden så är den enligt preskriptionslagen preskriberad då det förflutit mer än 10 år utan preskriptionsavbrott (se 2 § och 5 §). Verkan blir då enligt 8 § samma lag att din mor förlorar rätten att kräva betalt.

Däremot så kan din mors efterskänkande av skulden till din bror ses som ett förskott på arv enligt ärvdabalken 6 kap 1 §, som huvudregel ska nämligen alla gåvor till bröstarvingar ses som förskott på arv om det inte i gåvobrev eller liknande tydligt uttryckts motsatsen. Ett förskott ska då räknas av från hans arv efter er mor när hon avlidit (se kap 6 ärvdabalken)

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare