Preskriptionstid

Jag har fått ett brev från kronofogdemyndigheten för en obetald skuld från 1992.Sökande är en aktiebolaget. jag undrar om den har inte Preskriberas även om jag har inte fått något brev.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän information om preskription
Vad preskription innebär uttrycks i 8 § preskriptionslagen (PreskL), där det framgår att en borgenär inte längre kan göra en fordran aktivt gällande mot gäldenären. Preskriptionstiden är normalt tio år med undantag för vissa specifika fordringar, som till exempel konsumentfordringar, se 2 § PreskL. Borgenären kan avbryta en preskription på ett flertal olika sätt, vilka anges i 5 § PreskL. Innebörden av ett preskriptionsavbrott regleras i 6 § PreskL där det stadgas att en ny preskriptionstid börjar löpa dagen då ett preskriptionsavbrott sker, fordran kan alltså göras gällande i ytterligare tio år (eller kortare beroende på vilken fordran det gäller).

Preskription i ditt fall
Av vad jag kan utläsa av din fråga har borgenären (aktiebolaget) inte avbrutit preskriptionstiden på något sätt, till exempel genom att skicka skriftliga krav eller erinringar om fordran till dig, och du har inte heller på något sätt erkänt fordringen genom att du till exempel har betalt en viss summa varje månad/år. Nu vet jag inte vad det är för fordran det handlar om, men det spelar inte så stor roll i det här fallet eftersom det var 23 år sedan skulden uppstod, vilket betyder att preskriptionstiden har löpt ut. Det förutsätter dock att något preskribtionsavbrott ej skett, annars börjar en ny preskriptionstid att löpa och fordringen kan återigen göras gällande av borgenären.

I ditt fall har du fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden på en skuld som är preskriberad (såvida något preskribtionsavbrott ej skett) och därför har du möjlighet att bestrida kravet om du önskar. Det gör du genom att skriftligen meddela Kronofogden inom den förklaringstid som angavs i föreläggandet du fick hem i brevlådan.

Hoppas jag kunde bringa klarhet i frågan och lycka till!

Vänligen,

Josefin LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”