Preskriptionsregler för borgensman

2015-06-21 i Preskription
FRÅGA
Hej! Vill ställa en gratis fråga. Jag är borgensman och vet att jag kommer få en stor skuld. Vad händer om jag flyttar utomlands? Kan mina barn bli skyldiga? Försvinner skulden efter ett tag? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

En skuld är personlig och kan inte överföras till någon annan såvida inte särskilda omständigheter föreligger, som exempelvis att någon är borgensman. Dina barn kan alltså inte bli tvingade att överta dina skulder, detta oberoende på om du avlider eller flyttar utomlands. Däremot kommer arvet när du avlider att påverkas eftersom skulder avräknas innan arvsuppdelningen sker.


Att du väljer att flytta utomlands påverkar inte skuldförhållandet. Du kommer fortfarande att vara skyldig pengar och riskera utmätning.

Reglerna för skulders preskription finns i Preskriptionslagen som du hittar här. Jag utgår från att den person som du gått i borgen för har skuldsatt sig i egenskap av konsument. Enligt 2 § 2 stycket preskriberas konsumentskulder 3 år efter skuldens uppkomst om det inte förelegat ett preskriptionsavbrott alternativt 3 år efter en åtgärd från borgenären som inneburit ett preskriptionsavbrott.


Att ordna ett preskriptionsavbrott är förhållandevis enkelt för borgenären. Det räcker för borgenären att påminna gäldenären om att skulden finns, exempelvis via ett brev eller ett telefonsamtal. Det betyder alltså att om en gäldenär vill att skulden ska preskriberas krävs att gäldenären håller sig undangömd i tre år utan att borgenären har lyckats kontaktat gäldenären. I praktiken är det givetvis väldigt svårt att få en skuld preskriberad eftersom, speciellt om skulden är på ett betydande belopp, det finns ett stort incitament för borgenären att göra ett preskriptionsavbrott.

Sammanfattning

Dina barn övertar inte skulderna. Att du flyttar utomlands påverkar inte skuldförhållandet. En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men det är enkelt för borgenären att förlänga den tiden med ett preskriptionsavbrott.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (540)
2020-07-29 Hur sent kan man få ersättning för ärr?
2020-07-27 Preskriptionstid för skadestånd
2020-07-25 Konstanta preskriptionsavbrott
2020-07-20 Hur lång tid gäller en fordran?

Alla besvarade frågor (82663)