Preskriptionsavbrytande åtgärder

2016-12-07 i Preskription
FRÅGA
HejJag har frågat Kronofogden om en gammal skuld (över 3 år gammal). Är inte den preskriberad? Svaret blev att det beror på om borgenären gjort preskriptionsavbrytande åtgärder. Vad kan det vara?
SVAR

Hej!

Preskriptionstiden beror på vilken typ av fordran det rör sig om. I preskriptionslagen (PL) 2 § 1 stycket föreskrivs att en skuld mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter dess tillkomst.

I 2 § 2 stycket PL föreskrivs dock att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år, om det i ditt fall rör sig om en konsumentfordran är det alltså så att den

normalt sett är preskriberad efter tre år. Du nämner emellertid att det påstås ha skett preskriptionsavbrytande åtgärder, dessa återfinns i 5 § PL som föreskriver att preskription avbryts genom att:

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Har borgenären vidtagit en preskriptionsavbrytande åtgärd, börjar preskriptionstiden löpa på nytt.

Sammanfattningsvis: har borgenären vidtagit några av dessa åtgärder, kan preskriptionstiden ha avbrutits varpå fordringen inte nödvändigtvis är att anse som preskriberad, trots att det gått mer tid än den som föreskrivs.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Preskriptionslagen återfinns här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93111)