Preskriptionsavbrytande åtgärd?

2017-09-26 i Fordringar
FRÅGA
I inkassolagen paragraf 5 står att "krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen"Om någon skickar en påminnelse utan att specifiera enligt detta, räknas denna påminnelse som preskriptionsbrytande då
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 2 § 2 st preskriptionslag (1981:130)(PreskL) föreskrivs att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år. Om det skett en preskriptionsavbrytande åtgärd enligt 5 § PreskL börjar preskriptonstiden löpa från början igen. De preskriptionsavbrytande åtgärderna är följande:

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Det räcker alltså med att du fått ett skriftligt krav från borgenären för att preskriptionstiden ska börja om på nytt. Det spelar ingen roll om räntan specificerats eller ej.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Beatrice Walldov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (839)
2021-11-29 Sälja muntliga skulder
2021-11-20 Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?
2021-11-16 När preskriberas gamla fakturor?
2021-11-14 Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

Alla besvarade frågor (97583)