Preskriptionsavbrytande åtgärd?

I inkassolagen paragraf 5 står att "krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen"

Om någon skickar en påminnelse utan att specifiera enligt detta, räknas denna påminnelse som preskriptionsbrytande då

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 2 § 2 st preskriptionslag (1981:130)(PreskL) föreskrivs att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år. Om det skett en preskriptionsavbrytande åtgärd enligt 5 § PreskL börjar preskriptonstiden löpa från början igen. De preskriptionsavbrytande åtgärderna är följande:

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Det räcker alltså med att du fått ett skriftligt krav från borgenären för att preskriptionstiden ska börja om på nytt. Det spelar ingen roll om räntan specificerats eller ej.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”