FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/07/2015

Preskriptionsavbrott i brottmål

Hej! Jag har en fråga angående preskriptionstiden. Jag har till min arbetsgivare erkänt att jag vid några tillfällen "lånat" pengar. En del har jag betalat tillbaka innan detta uppdagades, resten betalade jag tillbaka innan polisanmälan gjordes. Vissa av dessa "lån" togs för mer än 5 år sedan. Sammanlagda summan ligger strax under 150 tkr och det som återstod vid erkännandet var 85 tkr som också är återbetalda. Nu till min fråga. När bryts preskriptionstiden? Är det vid polisanmälan eller då jag delges misstanke om brott eller åtal väcks av åklagaren?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Ett så kallat preskriptionsavbrott sker i brottmål enligt 35:1 brottsbalken, om den misstänkte häktas eller tar del av åtal för brottet inom den för brottet aktuella preskriptionstiden. Preskriptionstiden bryts alltså inte på något annat sätt. I 35:1 brottsbalken finner du även de olika preskriptionstiderna.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare