Preskriptionsavbrott avseende borgensåtagande

vad innebär preskriptionsavbrott för borgensåtagande

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription och preskriptionstid

Preskription är en juridisk term som syftar på att borgenären (exempelvis långivare) förlorar rätten att kräva in fordran eller skulden. Med preskriptionstid menas den tidpunkt då ovanstående inträffar. Preskriptionstiden är normalt tio år, 2 § preskriptionslagen (1981:130). Undantag görs för konsumentfordringar där preskriptionstiden istället är tre år.

Preskriptionsavbrott

Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett avbrott kan göras från gäldenärens sida (exempelvis låntagaren), genom att erkänna fordran/skulden, betala ränta eller amortera. Borgenären kan avbryta preskriptionen genom att skicka en skriftlig påminnelse till gäldenären om att skulden ska betalas eller genom att väcka talan vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Sammanfattning

Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Preskriptionstiden i ditt fall har börjat löpa från det att borgensåtagandet har skett. Du är i egenskap av borgensman ansvarig att betala om personen som du har gått i borgen för inte fullgör sina förpliktelser. Dina åtaganden som borgensman preskriberas dock efter tio år. Det innebär att om borgenären, exempelvis en bank eller ett inkassoföretag, inte gör ett preskriptionsavbrott, genom att exempelvis skicka dig ett brev, påminnelse eller liknande, så förfaller dina förpliktelser efter att preskriptionstiden har löpt ut - normalt efter tio år.

Slutsats

Presktiptionsavbrott avseende borgensåtagande är alltså när du själv eller borgenären på något sätt uppmärksammar dig om en fordran/skuld som du ska betala istället för den person som du har gått i borgen för.

Du hittar preskriptionslagen här.

Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo