Preskriptionsavbrott

2020-08-14 i Preskription
FRÅGA
Hej jag undrar en sak om en skuld preskriptionstid har passerat. kan dem fuska till det med preskriptionstiden att dem säger att fodran har en ny tid. vad kan jag göra eller fråga efter med bevis.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur preskription fungerar. Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen.

Bestämmelser i preskriptionslagen

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. Men om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument, preskriberas fordran redan efter tre år. Tidsfristen gäller så länge preskriptionen inte har avbrutits. (2 § preskriptionslagen).

Preskription kan avbrytas på olika sätt,

-genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt,

-genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig erinran om fordringen från borgenären, eller

-genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos kronofogden eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen).

Om preskriptionen avbrutits så börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).


Vad gäller i ditt fall

Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument så preskriberas den efter tre år. Men annars preskriberas fordran tio år efter dess tillkomst. Eftersom det inte framgår av din fråga så är det omöjligt för mig att veta vilken typ av fordran det handlar om. Men om jag har förstått det rätt så undrar du om det är möjligt att förnya preskriptionstiden. Som sagt ovan kan en ny preskriptionstid börja löpa om preskriptionen avbrytas. Detta kan ske på olika sätt, t.ex. genom att du betalar fordringen eller genom att borgenären skickar ett skriftligt krav till dig. Om preskriptionen avbrutits, då börjar en ny preskriptionstid att löpa.

Om du inte tycker att preskriptionen har avbrutits på något sätt, så behöver du inte betala fordringen. Men då måste du vara beredd att komma med bevis så att du kan styrka ditt fall eller på något sätt bevisa att det inte har skett något preskriptionsavbrott.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97679)