Preskriptionsavbrott

Har haft en grävare på min tomt detta utfördes september 2014, jag har också ringt 3 gånger för att få en faktura. Enligt Preskriptionslag (1981:130) så behöver jag inte betala OM det nu skulle komma en faktura.

Om jag erkänner att jobbet utfört betyder det då att det blir ett Preskriptionsavbrott enligt 5 §

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du anger regleras denna fråga av preskriptionslagen.I 5 § anges det att ett erkännande av en fordran kan innebära ett preskriptionsavbrott. Om enbart ett erkännande av arbetet skulle kunna medföra ett preskriptionsavbrott framstår för mig som tveksamt. HD har uttalat att rörande preskriptionsavbrott behöver borgenären uttrycka en viss precision för att deras påminnelse ska anses avbryta preskriptionen (NJA 2008 s.843). Fallet rörde ett skadeståndsanspråk och HD menade att de skadelidande behövde beskriva skadehändelsen och ange att denne hade ett skadeståndsanspråk. Med bakgrund av detta menar jag att enbart ett erkännande av ett utfört arbete inte borde utgöra ett preskriptionsbrott utan då krävs både ett erkännande av arbetet och ett erkännande av anspråket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob PeräRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”