Preskriptionsavbrott

undrar om en skuld som uppkom 2004 kommer försvinna skulden är till brottsoffer myndigheten eller kan myndigheten också göra preskriptionsavbrott?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

Alla borgenärer - såväl staten som enskilda - kan göra ett preskriptionsavbrott. Detta gäller alltså också för brottsoffermyndigheten. 

Då brottsskadelagen eller lagen om brottsofferfond inte innehåller några direkta bestämmelser om preskriptionsavbrott gäller preskriptionslagen. Detta framgår av 1§ preskriptionslagen. Lagen innehåller ett par uttömmande bestämmelser om hur ett preskriptionsavbrott sker. Se härom 5§ preskriptionslagen.  


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo