FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription29/05/2022

Preskription vid icke-godkänd flyttstäd

Ang flyttstädning. Flyttade ut 31 mars och hyresvärden har klagat på städningen och hotar att jag ska betala den . Dom håller på att renovera huset som jag hyrde av honnom . Hur lång tid kan han kräva att jag ska betala flyttstädning. För nu är det över 1 och halv månad sen jag flyttade ut ur huset .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör preskription av fordringar. Huvudregeln är att en fordran upphör tio år efter att den uppkommer. Vilket i detta fallet måste anses vara tio år efter det att du fick en faktura för icke-godkänd städning. Om du som privatperson har hyrt denna av en näringsidkare, det vill säga ett företag eller en person som inte hyr ut bostaden i egenskap av privatperson - gäller en treårspreskription, alltså tre år från att du fick reda på att städningen inte var godkänd. (2 § preskriptionslagen).

Hoppas det svarade på din fråga.

Allt det bästa,

Maximilian PernhedenRådgivare