FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/05/2019

Preskription urkundsförfalskning

Hej!

Jag har blivit misstänkt och åtalad för urkundsförfalskning, ett brott jag dock anser att jag inte begått. En förundersökning har gjorts och jag blev erbjuden att ta ett strafföreläggande men avböjde då jag anser mig själv oskyldig. Jag har några veckor sedan fått ett brev som tydligen vad en påminnelse på ett brev jag inte fått på posten i form av en stämningsansökan till Tingsrätten som jag INTE besvarat där rättegångsdatum bestämts.

Brottet man påstår ha begåtts gjordes 2014-03-21. Borde inte detta brott då vara preskriberat 2019-03-22. Jag har som sagt var inte besvarat några delgivningar som kommit via posten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om åtalspreskription finns i 35 kap. Brottsbalken och anger den tid inom vilken en misstänkt måste ha häktats eller åtalats för att kunna ådömas påföljd för ett visst brott. Ett preskriptionsavbrott sker således genom att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet.

Enligt 35 kap. 1 § Brottsbalken är utgångspunkten för åtalspreskriptionens längd att desto svårare straffskala som föreskrivits för ett brott, desto längre preskriptionstid gäller för brottet. Det innebär att preskriptionstidens längd är beroende av den aktuella brottstypens straffskala.

Urkundsförfalskning är en gradindelad brottstyp och det finns en särskild straffskala stadgad för ringa fall, normalgraden av respektive grova fall av urkundsförfalskning (14 kap. 1-3 §§ Brottsbalken). Nedan listas preskriptionstiden för samtliga tre grader av urkundsförfalskning.

Ringa fall av urkundsförfalskning (förvanskning av urkund) har ett maximistraff om 6 månaders fängelse. Preskriptionstiden för denna brottstyp är följaktligen två år efter den dag då brottet fullbordades. Normalgraden av urkundsförfalskning har ett maximistraff om fängelse i högst två år. Preskriptionstiden för denna brottstyp är fem år efter den dag då brottet fullbordades. Grov urkundsförfalskning har ett maximistraff om fängelse i högst sex år. Preskriptionstiden kan därmed bestämmas till 10 år.

Observera att frågan om preskription med säkerhet kan avgöras först när domstolen angett det lagrum under vilket gärningen är att hänföra. Domstolens bedömning av om det utgör ett ringa fall, normalgraden av eller grovt fall av urkundsförfalskning kommer således påverka preskriptionstidens längd.

Utifrån dina uppgifter fullbordades brottet 2014-03-21. Om åtal väckts och du blivit delgiven stämning i målet innan 2019-03-22 har ett preskriptionsavbrott skett och en påföljd kan utdömas. Delgivningslagen föreskriver olika tillvägagångssätt för hur en delgivning ska ske. Jag kan i ditt fall inte svara på om du blivit delgiven på "rätt sätt", men kan uppmärksamma dig på att om det är fråga om en förenklad delgivning (22 §) krävs inte att du besvarat det brev du fått hemskickat. Du kan läsa mer om delgivningsförfaranden på domstolens hemsida genom att klicka här. Om åklagaren väcker åtal trots att brottet är preskriberat ska domstolen lämna åtalet utan bifall.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo