Preskription samt dold samäganderätt

Har lämnat min sambo sedan 14 år, tillsammans köpte vi gård men allt står på han. Vad har jag rätt till vid en försäljning av gården?

Har även jobbat på min fd svärfars gård under 5 års tid då han blev för sjuk för att klara av den. Jag och min fd sambo skötte gården mer el mindre själva. Jag lade ner minst 280 timmar på en säsong (okt-maj) och undrar om jag har någon laglig rätt att få betalt för det arbete jag utfört? Menig var att vi skulle ta över gården som "betalning" men nu blir ju inte fallet så då vi separerat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.

Sambor har vid separation en rätt att kunna påkalla bodelning. Bodelningen avser att dela värdet av all samboegendom (3 och 8 §§ sambolagen) mellan samborna. Samboegendom kan bara vara bostad och bohag. Rätten till att begära bodelning är emellertid tidsbegränsad. En sambo kan bara begära bodelning, och därmed få ut ett värde ur samboegendomen, inom ett år från separationen, se 8 § 2 st sambolagen.

Den eventuella rätten att bodela fastigheten har således gått förlorad för dig efter så lång tid. Sambolagens regler kan inte åberopas för att få ut ett värde ur gården.

En annan fråga är om du kan anses ha dold samäganderätt i fastigheten. Med dold samäganderätt menas att du har rätt till en andel i fastigheten (vanligtvis hälften) trots att din fd. sambo står som "öppen ägare" till den. Dold samäganderätt kan uppstå om (1) egendomen har förvärvats för gemensamt bruk, (2) sambon som inte utåt agerar som avtalspart ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet, och (3) det ska mellan samborna ha förelegat gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av makarna gemensamt. Bedömningen om det föreligger dold samäganderätt ska göras utifrån förhållandena vid tiden för förvärvet. Om dessa tre förutsättningar är uppfyllda finns en presumtion om att samborna samäger egendomen. Presumtionen kan dock brytas om den öppne ägaren kan föra bevisning om att något av ovannämnda rekvisit inte är uppfyllt, t ex att den andra sambons ekonomiska tillskott var ett lån eller gåva.

En eventuell rätt till värdet i fastigheten är alltså begränsad till institutet dold samäganderätt. Dold samäganderätt är inte föremål för preskription, se NJA 2013 s. 632.

Jag ser inte hur du skulle kunna få betalt för ditt arbete på din svärfars gård såvida ni inte hade avtalet om något sådant. Vidare är det så att även om ni hade avtalat om det, så är ett dylikt anspråk redan preskriberat, se 2 § preskriptionslagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”