Preskription; preskriptionstider och preskriptionsavbrott

Hej! Har fått ett bevakningsbrev från Visma collectors AB, det gäller en faktura som är från 021220, är man betalningsskyldig efter så lång tid? Det rör sig om 14 år, och jag har inte kvar något som talar om att den är betald.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är beroende på ett par olika omständigheter som jag inte känner till, jag ska försöka förklara så tydligt som möjligt.

För skulder/fordringar, gäller Preskriptionslagen.

Vad innebär preskription?

Under vissa förutsättningar så kan en skuld/fordran preskriberas. Om en fodran/skuld preskriberas, innebär det att Visma(borgenären eller fordringsägaren, den som man är skyldig pengar) förlorar sin rätt att kräva dig(gäldenären, den som är skyldig att betala) på skulden/fordran. Visma förlorar även rätten att kräva dig på ränta och liknande. Detta följer av 8 § Preskriptionslagen.

Preskriptionstider

Huvudregeln är att en skuld/fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts innan dess, enligt 2 §, första stycket, Preskriptionslagen. Den ursprungliga fordran verkar ha tillkommit den 20e december 2002 som du skriver. Om det är så att den här skulden/fordran har sin grund i att du som konsument köpt varor, tjänster eller liknande av en näringsidkare(ett företag eller liknande), så är istället huvudregeln att din skuld preskriberas 3 år efter tillkomsten om preskriptionen inte avbryts innan dess, 2 §, andra stycket, Preskriptionslagen.

Preskriptionsavbrott

Notera att jag skriver att preskriptionstiderna gäller ”om preskriptionen inte avbryts innan dess”. Vad jag menar med detta är att om det skett ett så kallat preskriptionsavbrott, så börjar preskriptionstiden om ifrån avbrottet, 6 § Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott har skett om du fått ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om att betala, innan preskriptionstiden gått ut, 5 §, punkt 2, Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott har också skett om du betalat av en del av skulden, eller på något annat sätt erkänt att skulden finns, till exempel att du lovat att betala den eller liknande, innan preskriptionstiden gått ut.

Vad betyder detta för din situation?

Det innebär det för dig att om preskriptionen avbrutits på något sätt innan tiden gått ut, så börjar man räkna om tiden från avbrottet:

Om preskriptionstiden är 10 år, så krävs då alltså att preskriptionen avbrutits någon gång innan den den 20 december 2012 för att man ska börja räkna en ny tid. Om det nu när du fick det senaste brevet gått 10 år från det senaste avbrottet, så har skulden hunnit preskriberas. Om jag antar att du fått brevet den 1 december 2016, och du inte fått någon påminnelse sedan innan den 1 december 2006, så har alltså de tio åren hunnit gå, och din skuld är preskriberad.

Om det är som jag beskrev ovan, att skulden uppkommit genom att du köpt vara, tjänst eller liknande som konsument, så har skulden preskriberats om det inte skett avbrott var tredje år. Har det någon gång hunnit gå 3 år emellan avbrotten sedan dess, så är skulden/fordran preskriberad. Du måste alltså i ha fått krav/påminnelse eller gjort avbetalning/erkännande minst var tredje år sedan den 20 december 2002 om det rör sig om en konsumentfordran/skuld, för att den inte ska vara preskriberad.

Jag vill skjuta in med en kommentar angående bevakningsbrev. Dessa skickas oftast ut automatiskt INNAN preskriptionstiden gått ut, just för att preskriptionen ska avbrytas, så att en ny preskriptionstid ska börja löpa. Visma räknar alltså med att att preskription inte redan har skett, utan att tidigare avbrott har skett. Det gör de antagligen eftersom de sänt dig bevakningsbrev vid rätt tider, de räknar också med att du fått påminnelse/bevakningsbreven.

Hur vet man att preskriptionsavbrott har skett/inte har skett?

Det skulle vara förståeligt om du inte säkert kan säga om du t ex fått påminnelsebrev eftersom så lång tid har gått, därför är det kanske svårt för dig att veta om preskriptionsavbrott verkligen har skett. Enligt ett fall i Högsta Domstolen(NJA 1996 s. 809) är det upp till Visma(Borgenären) att visa att du faktiskt fått breven, så att preskriptionsavbrott har skett. De har säkerligen registrerat varje gång som de sänt dig påminnelser/krav/bevakningsbrev, och kan därför visa att de har skickat breven. Att de skickat breven betyder dock inte samma sak som att du fått dem. Om de till exempel har sänt iväg ett brev per preskriptionsavbrott så räcker inte det i sig, om du inte längre kommer ihåg att du fått breven. Om de däremot skickat ett stort antal brev(vilket inkassoföretag ibland gör) till din adress, och du inte har någon förklaring till varför du ändå inte fått dem, så räcker det för att visa att preskriptionsavbrott har skett. Att många brev till rätt adress räcker för att visa att preskriptionsavbrott ska ha skett följer av ett senare fall från Högsta Domstolen(NJA 2007 s. 157).

Sammanfattning

Beroende på om skulden har att köra med ett konsumentköp eller ej är preskriptionstiden för en fordran/skuld 3 eller tio år. Om du fått krav/påminnelse, eller du gjort avbetalning eller liknande så räknar man en ny, lika lång preskriptionstid från varje sådant avbrott av preskriptionstiden. Följden av att avbrott inte skett är att preskriptionstiden löper ut och fordran blir preskriberad. Att fordran blir preskriberad innebär att Visma inte längre får kräva dig. Om däremot avbrott har skett i rätt tid så är alltså fordran inte preskriberad, och du är fortfarande skyldig att betala. Om du skulle påstå att avbrott inte har skett, så är det upp till Visma att visa att avbrott har skett. Det kan de göra genom att visa att de skickat påminnelser i rätt tid till din adress. Om du ändå menar att du inte fått breven, och Visma visserligen skickat brev i rätt tid, men bara något enstaka, så räcker inte det för att visa att preskriptionsavbrott har skett.

Vad kan du göra?

Om du inte tycker att preskriptionsavbrott har gjorts, utan i stället anser att fordran är preskriberad, så kan du kontakta Visma och bestrida fakturan. Det kan vara så att ett misstag skett från deras sida. Mitt råd är att du kontaktar dem och förklarar hur du ställer dig till deras krav. Om det skulle vara så att de står på sig och menar att preskriptionsavbrott har skett, fråga då vari dessa avbrott ska ha bestått. Om de står fast vid att preskription ej har skett och du fortfarande inte håller med så är det möjligt att de tar till åtgärder för att kräva dig på pengarna. Om du behöver hjälp eller stöd i att hantera situationen så föreslår jag att du vänder dig till våra verksamma jurister.

Hoppas du tycker att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”