Preskription av konsumentfordran

2016-09-28 i Preskription
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga angående preskription vid avbetalning med privat konto- och kortkredit.Jag beställer en vara från ett företag. Jag väljer att betala varan med delbetalning, och finansieringen sker då genom en bank som företaget har ett samarbete med, ex. Resurs Bank. Jag skriver på avtal om konto- och kortkredit och får senare varan levererad. Därefter hör jag inget från varken företaget eller banken i fråga. Vid kontakt med banken så uppger de att de inte fått något betalningsuppdrag från företaget, varför banken inte kontaktat mig om delbetalningsplanen. Det verkar alltså vara någon miss i kontakten mellan företaget och banken.Ponera att tre års tid går, faller min betalningsskyldighet pga preskriptionslageni en sådan situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!

Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.

I 2 § PreskL finns preskriptionsfristerna. Fristerna är tio år för alla fodringar som inte är konsumentfordringar, vilka har en treårs frist. Det verkar onekligen så att du har gjort köpet i egenskap av konsument, samt att din motpart varit en näringsidkare. Vid dessa förhållanden är det den treåriga preskriptionen som gäller. Svaret på din fråga är således jakande. Fordran preskriberas efter tre år av passivitet från motpartens sida.

Viktigt att tänka på om du vill att fordran ska bli preskriberad är att du inte engagerar dig i samtal om fordran, och inte erkänner den på något sätt. Detta även efter treårs fristen har löpt ut då ett erkännande kan göra dig betalningsskyldig igen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (548)
2020-09-04 Kan man behöva betala en 20 år gammal fordran?
2020-08-28 Preskription av fordran på skadestånd
2020-08-27 Hur lång preskriptionstid gäller vid en tredskodom?
2020-08-26 När preskriberas en fordran?

Alla besvarade frågor (84121)